"Kwiecień - plecień", czyli czy Gorzów mógłby być ładny?

 

 

Tekst był opublikowany w gazecie Strywald w maju 2013 r.

   
© SPK KAMIENICA