Ostatnie półtora wieku niemieckiego miasta Landsberg

„Gorzów... z dziejów gospodarczych miasta i regionu”, red. Józef Finster, wyd. Lubuska Organizacja Pracodawców, Gorzów Wielkopolski 2020

 

   
© SPK KAMIENICA