Opisanie miasta Landsberga nad Wartą Anno Domini 1819

 

 

Tekst został opublikowany w gazecie Strywald w grudniu 2013 r.

   
© SPK KAMIENICA