"NIEMIECKI POKOST" Landsberga, czyli Gorzów w 1945 roku

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe, marzec 2010

   
© SPK KAMIENICA