Dziewiętnastka

„Dziewiętnastka”, czyli obecne 2. Liceum Ogólnokształcące przy ul. Przemysłowej 22. Jedna z kultowych szkół Gorzowa opierająca się także o legendę swego twórcy i wieloletniego dyrektora, gorzowskiego pioniera, Karola Hermy. Owa liczba „19” to ciągła numeracja placówek szkolnych, w tym poprzez istniejące (w tej założonej jako wzorcowa, świecka szkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) oddziały z klasami podstawowymi, wygaszone na rzecz przejścia w pełni na model liceum z właściwą numeracją. Pamiątką pozostały już tylko czerwone tarcze szkolne. Swego czasu młodzież szkolna spod znaku kształcenia ogólnego i z ambicjami maturalnymi, a także gorzowskie rodziny, grona absolwentów itd. dzieliły się na tych z „18-tki” albo „19-tki”, czyli dwóch długo jedynych w mieście liceów – odpowiednio obecnej „jedynki” i „dwójki”. Czasem jako wyznacznik działał adres szkoły – skąd jesteś? Z „puszkina” czy z „przemysłowej”?

Robert Piotrowski

Fragment okładki publikacji „My ze szkoły z Zawarcia”, 2010 r.

   
© SPK KAMIENICA